Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Bệnh nhân ung thư được BHYT chi trả tiền thuốc khi điều trị thế nào?

Tại dự thảo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia (BHYT), Bộ Y tế đã đề xuất quy định thanh toán đối với nhóm thuốc điều trị ung thư.

khung hoang tam ly benh ung thu anh minh hoa itru

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image