Responsive Image

DetailController

Các kỹ thuật mới triển khai

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng Robot trong phẫu thuật giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

Hệ thống Robot này cho phép phẫu thuật với sự xâm lấn tối thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh, mất máu ít, ít đau, giảm nguy cơ tai biến và mau phục hồi.

Số liệu được Bệnh viện Bạch Mai đưa ra tại báo cáo hoạt động của bệnh viện trong năm 2017 cho thấy, trong năm 2017, tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện thành công trên 1.132 ca phẫu thuật tim hở, 10.702 ca can thiệp tim mạch.

Khoa Phẫu thuật Thần kinh đã thực hiện thành công trên 2.400 ca điều trị dị dạng mạch não (gấp 3 lần sao với năm 2016).

Việc ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh giúp giảm nguy cơ tai biến và mau phục hồi cho người bệnh

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image