Responsive Image

DetailController

Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm khi biết mình mắc bệnh ung thư, dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.
"> Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm khi biết mình mắc bệnh ung thư, dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.
">

Y học thường thức

Bệnh ung thư: chăm sóc giảm nhẹ, bệnh sẽ bớt nặng


Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm khi biết mình mắc bệnh ung thư, dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.

benh-nhan-hiv-1472214996.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image