Responsive Image

DetailController

Lịch khám chữa bệnh

Lịch Khám và tư vấn theo yêu cầu tuần 3 tháng 12/ 2023

LỊCH KHÁM BỆNH

Tuần từ 18/12/2023 đến 24/12/2023

Quý khách có nhu cầu đặt lịch khám Theo yêu cầu vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.888.866 trước 1 ngày Thời gian: từ 7h30 - 21h00 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (Thứ 7, CN và ngày lễ)

Thứ Viện Tim Mạch Viện sức khoẻ tâm thần

Trung tâm

Bệnh nhiệt đới

Trung tâm

Chống độc

Trung tâm

Cơ Xương Khớp

Thứ 2 BS Khám:
ThS.BS Vũ Thị Hương P603;
ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604
BS Siêu âm:
BSCKII. Nguyễn Thị Hoa P301;
ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;
BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

TS.Nguyễn Văn Dũng (P515) 

BSCKII. Phạm Công Huân (514) -

BSCKII.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (518) 

TS. Nguyễn Thị Phương Mai (516)

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

TS. Trần Phương Hải (407)

Ths. Lê thị Hải Hà (408)

Ths. Nguyễn Đức Phong(409)

Ts. Tạ Thị Hương Trang(428)

BSCC. Nguyễn Thị Nga(426)

Thứ 3

BS Khám:

ThS.BS Vũ Thị Hương P603;

ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604

BS Siêu âm:

BSCKII. Nguyễn Thị Hoa P301;

ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;

BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

TS.Nguyễn Văn Dũng (P515)

BSCKII. Phạm Công Huân (514)

BSCKII.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (518)

TS. Nguyễn Thị Phương Mai (516)

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

TS. Trần Phương Hải (407)

Ths. Lê thị Hải Hà (408)

Ths. Nguyễn Đức Phong(409)

Ts. Tạ Thị Hương Trang(428)

BSCC. Nguyễn Thị Nga(426)

Thứ 4

BS Khám:

ThS.BS Vũ Thị Hương P603;

ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604

BS Siêu âm:

BSCKII. Nguyễn Thị Hoa P301;

ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;

BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

TS.Nguyễn Văn Dũng (P515)

BSCKII. Phạm Công Huân (514)

BSCKII.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (518)

TS. Nguyễn Thị Phương Mai (516)

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

TS. Trần Phương Hải (407)

Ths. Lê thị Hải Hà (408)

Ths. Nguyễn Đức Phong(409)

Ts. Tạ Thị Hương Trang(428)

BSCC. Nguyễn Thị Nga(426)

Thứ 5

BS Khám:

ThS.BS Vũ Thị Hương P603;

ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604

BS Siêu âm:

BSCKII. Nguyễn Thị Hoa P301;

ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;

BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

TS.Nguyễn Văn Dũng (P515)

BSCKII. Phạm Công Huân (514)

BSCKII.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (518)

TS. Nguyễn Thị Phương Mai (516)

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

TS. Trần Phương Hải (407)

Ths. Lê thị Hải Hà (408)

Ths. Nguyễn Đức Phong(409)

Ts. Tạ Thị Hương Trang(428)

BSCC. Nguyễn Thị Nga(426)

Thứ 6

BS Khám:

ThS.BS Vũ Thị Hương P603;

ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604

BS Siêu âm:

BSCKII. Nguyễn Thị Hoa P301;

ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;

BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

TS.Nguyễn Văn Dũng (P515)

BSCKII. Phạm Công Huân (514)

BSCKII.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (518)

TS. Nguyễn Thị Phương Mai (516)

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

BSCC. Nguyễn Tiến Dũng (710)

TS. Trần Phương Hải (407)

Ths. Lê thị Hải Hà (408)

Ths. Nguyễn Đức Phong(409)

Ts. Tạ Thị Hương Trang(428)

BSCC. Nguyễn Thị Nga(426)

Thứ 7

BS Khám:

BSCKII. Phạm Trung Hiếu P603;

BS Siêu âm: 

ThS.BS. Phạm Thị Mai Hương P303;

ThS.BS Tô Văn Đạt P302

  PGS Đỗ Duy Cường (620)  

Ths. Hoàng Huế Anh (407)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Yến (408

CN

BS Khám:

ThS.BS Vũ Thị Hương P603;

ThS.BS. Đoàn Tuấn Vũ P604

BS Siêu âm:

ThS.BS. Đặng Thị Vũ Diệu P303;

BSCKII Vũ Thị Kim Thoa P302

  TS.BSCC Nguyễn Văn Dũng (620)  

Ths. Hoàng Huế Anh (407)

Ths. Trần Huyền Trang (408)

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai(409)

Thứ

Trung tâm

Dị ứng -MDLS

Trung tâm Hô hấp

Trung tâm

Huyết học truyền máu

Trung tâm

Chống độc

Trung tâm Thần Kinh

Thứ 2

Ths Đào Sang Mỹ (614)

Ths Phùng Thị Phương Tú(615)

PGS.TS Nguyễn Hải Anh (509)

ThS Hoàng Anh Đức (510)

ThS Vũ Thị Thu Trang (511)

TS Đoàn Thị Phương Lan

Ths Lê Thu Hà(618)

PGS Nguyễn Thị Lan(619)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

BSCKII. Trương Thanh Thủy (P520)

ThS. Phương Thanh Hà (P521)

BSCKII. Doãn Thị Huyền (P522)

BSCKII. Trịnh Thị Phương Lâm (P524)

BSCKII. Tô Thị Thu Hương (P525)

Thứ 3

Ths Đào Sang Mỹ (614)

Ths Phùng Thị Phương Tú(615)

PGS.TS Nguyễn Hải Anh (509)

ThS Hoàng Anh Đức (510)

ThS Vũ Thị Thu Trang (511)

TS Đoàn Thị Phương Lan

Ths Lê Thu Hà(618)

PGS Nguyễn Thị Lan(619)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

BSCKII. Trương Thanh Thủy (P520)

ThS. Phương Thanh Hà (P521)

BSCKII. Doãn Thị Huyền (P522)

BSCKII. Trịnh Thị Phương Lâm (P524)

BSCKII. Tô Thị Thu Hương (P525)

Thứ 4

Ths Đào Sang Mỹ (614)

Ths Phùng Thị Phương Tú(615)

PGS.TS Nguyễn Hải Anh (509)

ThS Hoàng Anh Đức (510)

ThS Vũ Thị Thu Trang (511)

TS Đoàn Thị Phương Lan

Ths Lê Thu Hà(618)

PGS Nguyễn Thị Lan(619)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

BSCKII. Trương Thanh Thủy (P520)

ThS. Phương Thanh Hà (P521)

BSCKII. Doãn Thị Huyền (P522)

BSCKII. Trịnh Thị Phương Lâm (P524)

BSCKII. Tô Thị Thu Hương (P525)

Thứ 5

Ths Đào Sang Mỹ (614)

Ths Phùng Thị Phương Tú(615)

PGS.TS Nguyễn Hải Anh (509)

ThS Hoàng Anh Đức (510)

ThS Vũ Thị Thu Trang (511)

TS Đoàn Thị Phương Lan

Ths Lê Thu Hà(618)

PGS Nguyễn Thị Lan(619)

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến (706)

ThS. Nguyễn Đăng Đức (710)

BSCKII. Trương Thanh Thủy (P520)

ThS. Phương Thanh Hà (P521)

BSCKII. Doãn Thị Huyền (P522)

BSCKII. Trịnh Thị Phương Lâm (P524)

BSCKII. Tô Thị Thu Hương (P525)

Thứ 6

Ths Đào Sang Mỹ (614)

Ths Phùng Thị Phương Tú(615)

PGS.TS Nguyễn Hải Anh (509)

ThS Hoàng Anh Đức (510)

ThS Vũ Thị Thu Trang (511)

TS Đoàn Thị Phương Lan

Ths Lê Đăng Hải (622)

Ths Nguyễn Thúy Liễu (620)

Ths Lê Thu Hà(618)

PGS Nguyễn Thị Lan(619)

BSCKII. Trương Thanh Thủy (P520)

ThS. Phương Thanh Hà (P521)

BSCKII. Doãn Thị Huyền (P522)

BSCKII. Trịnh Thị Phương Lâm (P524)

BSCKII. Tô Thị Thu Hương (P525)

Thứ 7

BSCK II Nguyễn Thị Thu Hà

ThS Đinh Thị Nguyệt (510)

ThS Nguyễn Đức Nghĩa (511)

PGS Đỗ Duy Cường (620) BSCKII. Phạm Liên Hương (618)

ThS. Bùi Thị Tuyến (P520)

ThS. Đinh Thị Lợi (P521)

ThS. Nguyễn Thị Bích Lệ (P522)

ThS. Võ Thế Nhân (P524)

CN

 

ThS Lê Thị Thu Trang (510)

TS Trương Thị Tuyết (511)

TS.BSCC Nguyễn Văn Dũng (620) PGS Nguyễn Thị Lan(619)

 

ThS. Hoàng Thị Thảo (P520)

ThS. Dương Thị Hà (P521)

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image