caotan11. Đốt sóng cao tần là gì?Điều trị các khối u bằng đốt sóng cao tần (Radiofrequence, Radiofrequency ablation) là phương pháp phá hủy khối u bằng nhiệt. Nguyên lý hoạt động của phương pháp này là sử dụng dòng điện của sóng cao tần có tần số 400-500 mHz kích thích gây chuyển động các phân tử quanh điện cực để sinh ra nhiệt. Trong điều kiện cơ thể, các tế bào khối u sẽ bị phá hủy
Read more ...

nut mach xuat huyet001Kỹ thuật nút giãn Tĩnh mạch dạ dày ngược dòng là gì ?Tĩnh mạch dạ dày được gọi là giãn khi đường kính > 2mm. Giãn tĩnh mạch dạ dày xảy ra trên những bệnh nhân có tăng áp Tĩnh mạch cửa, mà nguyên nhân chủ yếu ở Việt Nam là xơ gan. Hình 1: (A) Các vòng nối cửa chủ; (B) giãn TĨNH MẠCH phình vị trên nội soi và (C) trên MSCT Khác với TM thực quản có thể
Read more ...

nut mach xuat huyetKỹ thuật nút giãn tĩnh mạch dạ dày xuôi dòng là gì ?Tĩnh mạch (TM) dạ dày được gọi là giãn khi đường kính >2mm. Giãn TM dạ dày xảy ra trên những bệnh nhân có tăng áp tĩnh mạch cửa, mà nguyên nhân chủ yếu ở Việt Nam là xơ gan.   Hình 1: (A) Các vòng nối cửa chủ; (B) giãn TM phình vị trên nội soi và (C) trên MSCTKhác với TM thực quản có
Read more ...