Ngày 11/10, Hội nghị Điều dưỡng trưởng toàn quốc năm 2022 đã diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Bệnh viện, Sở Y tế và điều dưỡng trưởng các Sở Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc Sở Y tế các tỉnh/thành phố.

11.10 hoi nghi DDT 1

Thay mặt lãnh đạo đơn vị quản lý hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh gửi lời cảm ơn đến đội ngũ điều dưỡng đã đồng hành trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trong suốt gần 3 năm qua. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, đội ngũ điều dưỡng chiếm 70% lực lượng lao động trong bệnh viện. Dịch vụ chăm sóc do điều dưỡng cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống y tế. Trong thời gian qua, hệ thống tổ chức quản lý điều dưỡng đã bước đầu được thành lập ở các cấp. Chất lượng chăm sóc người bệnh đã có nhiều chuyển biến thông qua việc đổi mới các mô hình phân công chăm sóc, tổ chức chăm sóc người bệnh. Dịch vụ do người điều dưỡng cung cấp ngày càng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

11.10 hoi nghi DDT 3

Tuy nhiên, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, sau đại dịch COVID-19 đội ngũ điều dưỡng có nhiều biến động, thiếu điều dưỡng và có xu hướng nghỉ việc trong bệnh viện. Trong đó, có những nguyên nhân đến từ sự đãi ngộ trong nền kinh tế thị trường và tự chủ bệnh viện khiến công sức lao động của người điều dưỡng chưa được tương xứng với nỗ lực của họ; Vị thế vai trò của người điều dưỡng tại một số Sở Y tế, Bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết vai trò của người điều dưỡng. Một số quy định của Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp khiến một số phòng điều dưỡng có xu hướng bị sáp nhập vào các phòng khác nếu không có đủ 7 biên chế khiến vai trò quản lý điều dưỡng yếu đi, trong khi chăm sóc điều dưỡng đóng vai trò trụ cột chuyên môn quan trọng của Bệnh viện.

Bên cạnh đó, bản thân các cán bộ điều dưỡng được giao trách nhiệm, quyền hạn nhưng cũng chưa phát huy được vai trò của mình. Do đó, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, trong giai đoạn tới - hội nhập ASEAN, hội nhập quốc tế, cần phải thay đổi phương thức hoạt động của điều dưỡng. Bộ Y tế đang xây dựng trình Chính phủ Đề án Đổi mới cơ chế, chính sách điều dưỡng hướng tới chăm sóc toàn diện giai đoạn 2022-2030 nhằm đẩy mạnh công tác điều dưỡng cũng như đảm bảo chăm sóc người bệnh toàn diện, thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 20/NQ-TƯ ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sự hài lòng của khu vực nội trú trên 80%; có 25 điều dưỡng/vạn dân và đến 2030 có 33 điều dưỡng/vạn dân.

11.10 hoi nghi DDT 2

Với góc nhìn của người quản lý Bệnh viện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Công tác điều dưỡng có vai trò rất quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh. Dịch vụ do người điều dưỡng cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống y tế. Lực lượng điều dưỡng cũng chiếm đông đảo nhất với khoảng trên một nửa tổng số công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện. Việc lãnh đạo, quản lý, đào tạo lực lượng điều dưỡng hiện nay cần có một hệ thống điều dưỡng trưởng có trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác điều dưỡng và thấu hiểu các đặc thù công việc. Đây là một chuyên ngành rất cần có sự quan tâm, định hướng phát triển phù hợp để họ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trong một ngày trao đổi và thảo luận tích cực, các báo cáo viên và đại biểu tham dự đã nhìn thẳng vào thực trạng để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo điều dưỡng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập trong thời kỳ đổi mới./.

Bài: Đỗ Hằng/Ảnh: Thế Anh