Hội đồng quản lý bệnh viện

TS Hung PGDBan lãnh đạo Hội đồng quản lý:  TS. Dương Đức HùngChủ tịch Hội đồng quản lý bệnh việnThành viên Hội đồng:1. PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc, phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện2. TS. BS. Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ3. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch4. TS. BS. Vũ Trường Khanh - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật5. TS. BS. Đồng Văn
Xem tiếp...