Hội đồng quản lý bệnh viện

TS Hung PGDBan lãnh đạo Hội đồng quản lý:  TS. Dương Đức HùngChủ tịch Hội đồng quản lý bệnh việnThành viên Hội đồng:1. PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc bệnh viện 2. TS. BS. Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ3. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch4. TS. BS. Đồng Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp5. TS. BS. Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện6. TS. BS. Dương Huy
Xem tiếp...