Hội đồng quản lý bệnh viện

GS TuanBan lãnh đạo Hội đồng quản lý:  GS. TS. Nguyễn Quang TuấnPhó Chủ tịchThành viên Hội đồng:1. PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc bệnh viện2. TS. BS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện3. TS. BS. Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ4. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch5. TS. BS. Vũ Trường Khanh - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật6. TS. BS. Đồng Văn
Xem tiếp...