sep_li.jpg
Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn
Họ và tên: Đỗ Doãn Lợi
Học hàm học vị: Giáo sư - Tiến sĩ

 

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: ĐỖ DOÃN LƠI                Bí danh: không

2. Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1957              Giới : Nam

3. Quê quán: xã Chương Dương – Huyện Thường Tín, Hà đông (cũ)

4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 06/01/1991

5. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ y học chuyên ngành Nội – Tim mạch

6. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ y học

7. Nơi công tác: Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Tầng 1 nhà Việt Nhật số 78 đường Giải Phóng – phường Phương Mai – quận Đống Đa – Tp Hà Nội

8.Các chức vụ:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
 • Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
 • Trưởng Bộ môn Tim mạch - trường Đại học Y Hà Nội.

9. Quá trình đào tạo về chuyên môn:

 • Từ năm 1964 – 1974: Học phổ thông
 • Từ năm 1974 – 1976: Học tiếng Nga chuẩn bị đi học Đại học ở Liên xô
 • Từ năm 1976 – 1982: sinh viên trường Đại học Y Rostov – Liên xô cũ
 • Từ năm 1985 – 1987: Học chuyên khoa I Nội tại Đại học Y Hà Nội
 • Từ năm 1995- – 1997: Học chuyên khoa II Tim mạch - Đại học Y H.Nội
 • Từ năm 1997 – 2002: Nghiên cứu sinh tại HVQY
 • Năm 2006: Phó Giáo sư y học
 • Năm 2015: Giáo sư Y học

10. Quá trình công tác:

 • 12/1983 đến nay: Giảng viện Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai
 • 1995: Trưởng phòng Siêu âm Viện Tim mạch
 • 2012-2014: Trưởng khoa C4 – Viện Tim mạch
 • 11/2003 – 5/2009: Phó Hiệu trưởng - Đại học Y Hà Nội
 • 04/2004 – đến nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
 • 10/2013 đến nay: Viện trưởng Viện Tim mạch
 • 4/2014 đến nay: Trưởng Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội

12. Một số thành tích, danh hiệu thi đua đã đạt được:

 • Các khen thưởng:
  • Bằng khen của Bộ Y tế  các năm 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
  • Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2005
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2014
  • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011
 • Các Danh hiệu
  • Danh hiệu “Nhà Giáo ưu tú” năm 2008;
  • Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” năm 2014;
  • Giảng viên Cao cấp: 2011
  • Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ QĐ số 972/2005/QĐ/CTN năm 2005