Ban lãnh đạo Hội đồng quản lý:

   

GS Tuan

GS. TS. Nguyễn Quang Tuấn
Phó Chủ tịch

Thành viên Hội đồng:

1. PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc bệnh viện
2. TS. BS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện
3. TS. BS. Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
4. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch
5. TS. BS. Vũ Trường Khanh - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật
6. TS. BS. Đồng Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
7. TS. BS. Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện
8. TS. BS. Dương Huy Lương - Cục Quản lý Khám chữa bệnh