1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             Website:http://vientimmach.vn

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

- Tổng số cán bộ: 260 cán bộ (trong đó có 16 của Trường Đại học Y Hà Nội).

- Bác sỹ: 81 (3 Giáo sư - Tiến sỹ, 8 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 29 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ Bác sỹ)

- Điều dưỡng:175; Nhân viên khác: 5

4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

sep loi

GS. TS. Đỗ Doãn Lợi
Phó Giám đốc bệnh viện
Viện trưởng Viện Tim Mạch
từ 2013 đến nay

                    

Viet

GS. TS. Nguyễn Lân Việt
Viện trưởng Viện Tim Mạch
từ 2007 đến 2013

 

khanh

TS. Phạm Quốc Khánh
Phó Viện Trưởng
Bí thư Chi bộ

 

Cuong

PGS. TS. Tạ Mạnh Cường
Phó Viện Trưởng

 

Hung

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng
Phó Viện Trưởng

Yen

PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Yến
Phó Viện Trưởng

huong

PGS. TS. Đinh Thị Thu Hương
Phó Viện Trưởng
từ 2007 - 2015

Thi

PGS. TS. Phạm Thị Hồng Thi
Phó Viện Trưởng
từ 2007 - 2013

Bang

ThS. Đỗ Kim Bảng
Chủ tịch Công đoàn

 

Hung tn

ThS. Nguyễn Minh Hùng
Bí thư Đoàn thanh niên

 

Anh

CN. Trần Thị Ngọc Anh
Điều dưỡng trưởng

1-526 chuan-281.jpg
1-526 chuan-282.jpg
1-526 chuan-283.jpg
1-526 chuan-284.jpg
1-526 chuan-285.jpg
1-526 chuan-286.jpg
1-526 chuan-287.jpg
1-526 chuan-288.jpg