Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam hiện vẫn có 1.049 bệnh nhân.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 08/09/2020:

*Thế giới: 27.465.395 người mắc; 896.087 người tử vong

*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1049 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân COVID-19)

- Số ca khỏi bệnh: 854 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân khỏi bệnh )

- Số ca tử vong: 35 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân tử vong)