Ngày 24/4/2009, Khoa Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi sinh hoạt khoa học:

Thời gian:            14h ngày 24 tháng 4 năm 2009

Nội dung:             Chẩn đoán các hạch trung thất bằng nội soi siêu âm và nội soi

                                        sinh thiết xuyên thành phế quản

Địa điểm:              Hội trường Bác sỹ, tầng 2, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo viên:       GS. Henri Colt - Giáo sư phổi học đến từ Califonia.

Mời các bạn tham dự