Ngày 01/03/2018, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã ký công văn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong bệnh viện không tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du xuân, lễ hội trong giờ hành chính.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

185