Nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác hỗ trợ giữa Quỹ Hỗ trợ Viện Nghiên cứu xã hội mở (FOSI) - Hoa Kỳ và Bệnh viện Bạch Mai trong công tác Chăm sóc giảm nhẹ của Bệnh viện, ngày 9/10, Ban chỉ đạo Chăm sóc giảm nhẹ của Bệnh viện đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Cập nhật kiến thức trong Chăm sóc Giảm nhẹ cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch mai – Năm 2019”.

b619cf1ece63283d7172 1

Chương trình thu hút sự tham gia của 150 đại biểu gồm: Lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo các Viện/Trung tâm/Khoa/phòng của các đơn vị, Phòng Điều dưỡng, điều dưỡng trưởng đơn vị, Phòng Công tác xã hội và các bác sĩ, điều dưỡng của Màng lưới chăm sóc giảm nhẹ của Bệnh viện. Trong buổi chiều ngày 9/10, các tham dự viên đã được PGS.TS. Eric Krakauer, Giảng viên khoa Chăm sóc Giảm nhẹ của Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm về “Lồng ghép Chăm sóc Giảm nhẹ vào hệ thống chăm sóc y tế theo Hướng dẫn của WHO”. Về thực trạng công tác chăm sóc giảm nhẹ tại các cơ sở y tế của khu vực phía Bắc, Bệnh viện Bạch Mai cũng có tham luận với nội dung: Thực trạng và nhu cầu Chăm sóc Giảm nhẹ tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu , Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Lão khoa Trung ương chia sẻ về Kiến thức - thái độ của nhân viên y tế về Chăm sóc Giảm nhẹ cho người cao tuổi tại Việt Nam.

e089578856f5b0abe9e4 1

Chăm sóc giảm nhẹ là biện pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình họ bằng cách phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị đau và các triệu chứng thực thể, các vấn đề tâm lý xã hội và tinh thần mà bệnh nhân và gia đình họ phải chịu đựng. Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tuyến cuối cùng trong hệ thống khám chữa bệnh của miền Bắc, Bệnh viện Bạch Mai là nơi có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ rất lớn, đặc biệt ở một số chuyên ngành như: Ung bướu, Hồi sức tích cực, Truyền nhiễm, Ngoại khoa,... Hội thảo này là tiền đề để khai thông, cập nhật kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ cho các nhân viên y tế, cách tiếp cận điều trị thuốc giảm đau, tổ chức đào tạo và xây dựng cơ chế triển khai các hoạt động chăm sóc giảm nhẹ tại các đơn vị trong bệnh viện, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc toàn diện cho người bệnh, hòa nhập với xu thế chung của các nước tiên tiến trên thế giới.

Bài và ảnh: DH - TA