Nghiên cứu mới nhất được đăng tải tại tạp chí Ung thư Hoàng gia Anh, các nhà khoa học tại Trường đại học Trung Quốc ở Hồng Kông (Hồng Kông) đã xác định vài trò quan trọng của protein RAMP trong việc quyết định sự hình thành và phát triển ung thư dạ dày ở người. Việc phát hiện protein RAMP sẽ mở ra con đường mới trong chẩn đoán sớm và điều trị ung thư dạ dày hiệu quả hơn.

Sự biểu hiện ở mức cao của protein RAMP trong các khối u dạ dày và các dòng tế bào ung thư dạ dày khi so sánh với các mô bình thường xung quanh chúng đề nghị rằng protein RAMP có vai trò then chốt trong sự quyết định việc hình thành và phát triển ung thư dạ dày. Sự biểu hiện ở mức cao của protein RAMP được xác định tại giai đoạn rất sớm của ung thư dạ dày và duy trì sự biểu hiện ở mức cao cùng với sự phát triển của ung thư dạ dày. Hơn thế nữa, protein RAMP còn có vai trò thúc đẩy sự sinh trưởng các tế bào ung thư và cung cấp nguyên liệu để phát triển tới ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Kết quả nghiên cứu này đã mở ra con đường mới trong điều trị ung thư dạ dày bằng cách loại bỏ chức năng của protein RAMP dẫn tới kìm hãm sự sinh trưởng của các khối u và làm giảm kích cỡ của khối u dạ dày trong cơ thể.

ThS. Dương Hồng Quân
(Theo Medical Research News, 12/8/2009) - www.suckhoedoisong.vn