Tạo bào thai thành công bằng cách nhẹ nhàng tác động lên phôi trước khi cấy vào tử cung. Các nhà khoa học nói biết họ có thể kiểm soát được khả năng tạo bào thai thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trên chuột bằng cách nhẹ nhàng tác động lên phôi trước khi cấy vào tử cung.

thu_tinh.jpg

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan (Mỹ) cho biết: "Chỉ bằng tác động đơn giản như vậy, chúng ta sẽ có được những tế bào tốt hơn, đây là chìa khóa để có được ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công".

Ý tưởng của nghiên cứu này là bắt chước hành trình theo tự nhiên của phôi khi di chuyển từ ống dẫn trứng đến dạ con. Phôi thai của con người được tạo ra với kỹ thuật thụ tinh nhân tạo sẽ không được trải nghiệm hành trình này mà cấy trực tiếp vào tử cung.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, phôi của chuột được tác động sẽ khỏe mạnh hơn sau 4 ngày và số lượng tế bào nhiều hơn so với những phôi lớn lên chỉ trong các khay nuôi cấy.

Khoảng 77% tạo thành bào thai thành công khi cấy vào cơ thể chuột cái, so với chỉ 55% phôi tạo bào thai thành công nếu chỉ được nuôi cấy đơn thuần rồi cấy trực tiếp vào tử cung chuột.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu này trên người.

Theo Thanh niên