Trước ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT qua mạng điện tử.
Ảnh: Hiền Minh
Ảnh: Hiền Minh

Đây là mục tiêu mà liên ngành Y tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đặt ra trong kế hoạch 712/KHLN-SYT-BHXH về việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT sẽ giúp người tham gia BHYT được đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi khám chữa bệnh, khi các thông tin khám chữa bệnh và thanh toán BHYT được công khai minh bạch.

Ứng dụng CNTT cũng là giải pháp tối ưu để cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi và thanh toán BHYT, đồng thời thực hiện công tác giám định và thanh toán BHYT qua mạng điện tử.

Theo kế hoạch, trước ngày 30-6-2016, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT với cơ quan BHXH qua mạng điện tử.

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT đang triển khai tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT phải phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT của người bệnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội