Ngày 7-5, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

97b9a5eca690e9371dff336afc086157.jpg

Báo cáo của Ban thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2011- 2015 cho thấy, Tổng hội ngày càng lớn mạnh thật sự là ngôi nhà chung của những người thầy thuốc Việt Nam. Đến nay, Tổng hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn nhất của ngành Y tế với hơn 200 nghìn hội viên thuộc 47 hội chuyên khoa và 54 hội địa phương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được kết quả bước đầu. Bảy nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Giảm quá tải bệnh viện; đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phát triển nhân lực y tế; thí điểm khám, chữa bệnh theo nhu cầu; nâng cao hiệu quả thông tin - truyền thông- giáo dục sức khỏe) đều được thực hiện có kết quả rõ nét.

Có được những thành tích như trên là sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế, cũng như sự đóng góp của các hội nghề nghiệp về y tế, trong đó có vai trò quan trọng của Tổng hội Y học Việt Nam, nơi có phần lớn các chuyên gia đầu ngành của ngành Y tế cả nước.

Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quy tụ, tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ trí thức chuyên ngành, thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học dưới nhiều hình thức, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho những nhà chuyên môn, hợp tác, đào tạo cán bộ y tế theo từng chuyên ngành.

Đáng chú ý, được sự giúp đỡ của T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế, Tổng hội đã tổ chức thí điểm việc giám sát hoạt động hành nghề y tế tư nhân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và đã thu được một số kết quả bước đầu. Tổng hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến với Bộ Y tế, với Chính phủ về chiến lược, chính sách và xu thế phát triển của lĩnh vực y tế nói chung và từng chuyên ngành nói riêng; tham gia, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về lĩnh vực y tế, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Tổng hội khóa XVI đã đề ra. Xây dựng Tổng hội thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy cho các hội thành viên và cho toàn thể hội viên trong ngành Y tế tham gia.

Đồng thời, xây dựng chương trình công tác cho từng năm, từng giai đoạn với những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt; tích cực chủ động tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với ngành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, xuất bản báo chí, tạp chí khoa học; sớm hoàn thành cuốn Từ điển Bách khoa Y học.

Tổng hội cũng cần thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục y đức cho hội viên; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để xây dựng, ban hành Đạo đức nghề nghiệp hội viên theo quy định của pháp luật; tăng cường phát triển hội viên, bảo vệ hội viên; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế…

Nguồn Nhandan.com.vn