Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

BỆNH VIỆN BẠCH MAI HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI

Chăm sóc sức khỏe an toàn là quyền cơ bản của tất cả người bệnh ở mọi lúc, mọi nơi. Tác hại của chăm sóc sức khỏe không an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới, với hàng triệu người bệnh bị tổn hại mỗi năm.

Nhận thức được tầm quan trọng của An toàn người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh, Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 72 năm 2019 đã quyết định ngày 17/9 hàng năm là ngày An toàn người bệnh thế giới. Kể từ đó mỗi năm Tổ chức Y tế Thế giới lại đưa ra một chủ đề thu hút sự quan tâm chú ý của những người làm công tác y tế và sức khỏe toàn cầu đối với An toàn người bệnh.

Năm 2019 chủ đề: Hãy lên tiếng vì An toàn người bệnh;

Năm 2020 chủ đề: Hãy lên tiếng vì An toàn nhân viên y tế;

Năm 2021 chủ đề: An toàn chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh;

Năm 2022 chủ đề: An toàn sử dụng thuốc;

Năm 2023, chủ đề của ngày An toàn người bệnh Thế giới là “Gắn kết người bệnh với An toàn người bệnh”, nhấn mạnh “An toàn người bệnh cần có sự tham gia của người bệnh”. Thu hút sự tham gia của người bệnh và gia đình là chiến lược quan trọng để phát triển hệ thống y tế an toàn hơn.


 

 Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 được Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật bốn mục tiêu:

1. Nâng cao nhận thức toàn cầu về sự gắn kết giữa người bệnh, gia đình người bệnh với nhân viên y tế trong các hoạt động điều trị, chăm sóc để cải thiện an toàn người bệnh.

2. Thu hút người bệnh và gia đình tham gia vào các chính sách và thực hành chăm sóc sức khỏe an toàn.

3. Trao quyền cho người bệnh và gia đình tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và từng bước nâng cao an toàn trong chăm sóc y tế.

4. Ủng hộ các hoạt động gắn kết người bệnh và gia đình người bệnh theo kế hoạch hành động An toàn người bệnh thế giới 2021-2030 cùng với sự tham gia của tất cả các bên.

Chăm sóc sức khỏe an toàn phụ thuộc vào sự tham gia đầy đủ của người bệnh và gia đình với tư cách là người sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe, điều này đòi hỏi sự chuyển đổi từ chăm sóc dành cho người bệnh sang chăm sóc cùng với người bệnh. Người bệnh và gia đình cần phải tham gia ở mọi cấp độ chăm sóc sức khỏe, từ sự chấp thuận sau khi được giải thích đầy đủ, đồng thuận ra quyết định tại chỗ trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho đến những vấn đề ở tầm vĩ mô như hoạch định chính sách và kế hoạch.

Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho người bệnh, gia đình và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.


 

Bằng chứng cho thấy rằng khi người bệnh được đối xử như những đối tác trong quá trình chăm sóc của họ thì họ sẽ đạt được những lợi ích đáng kể về sự an toàn, sự hài lòng của người bệnh và kết quả về sức khỏe. Bằng cách trở thành thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe, người bệnh có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chiều ngày 14/9/2023, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới với sự tham gia của đại diện tất cả các đơn vị trực thuộc Bệnh viện. Thay mặt Lãnh đạo Bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ-Giám đốc Bệnh viện đã có bài phát biểu khai mạc, Ban Giám đốc mong muốn cán bộ và nhân viên của Bệnh viện sẽ thấu hiểu và lắng nghe người bệnh hơn nữa, có nhiều hoạt động thu hút người bệnh và gia đình cùng tham gia vào quá trình điều trị và chăm sóc, tiến tới loại bỏ được các nguy cơ tiềm ẩn có thể tránh được trong chăm sóc sức khỏe.

Bài: Ngọc Khanh/Ảnh: Thành Dương

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image