Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

HĐKH BVBM duyệt 52 khung chương trình chuyển giao KT cho tuyền tỉnh

Hội đồng khoa học Bệnh viện Bạch Mai phê duyệt 52 khung chương trình chuyển giao kỹ thuật cho tuyến tỉnh trong khuôn khổ đề án 1816 TS. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc bệnh viện Chủ tịch Hội đồng khoa học bệnh viện Để tăng cường hiệu quả và thống nhất các khung chương trình chuyển giao kỹ thuật (CGKT) cho các CB khi đi luân phiên thực hiện Đề án 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 04 tháng 12 năm 2009, BYT đã có công văn số 1246/KCB - CĐT hướng dẫn xây dựng quy trình CGKT trong thực hiện Đề án 1816.
Triển khai hoạt động này, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo cho Trung tâm ĐT-CĐT phối hợp với các đơn vị chuyên môn từng bước xây dựng một ngân hàng khung chương trình CGKT của các chuyên khoa để sử dụng lâu dài cho hoạt động của Đề án 1816, theo quy trình sau:

1.     Khảo sát, thống nhất kế hoạch, ký kết các hợp đồng CGKT với các BV tuyến dưới dựa trên tình hình thực tế của các BV về trang thiết bị và trình độ chuyên môn của các cán bộ chuyên khoa

2.     Xây dựng các biểu mẫu quy chuẩn, phối hợp với cán bộ luân phiên (CBLP) xây dựng các khung chương trình CGKT đáp nhu cầu của tuyến dưới phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phạm vi phân tuyến kỹ thuật tuyến tỉnh.

3.     Đại diện Lãnh đạo các đơn vị xây dựng khung chương trình phê duyệt lần 1

4.     Xin ý kiến các thành viên trong Hội đồng khoa học (HĐKH) bệnh viện bổ sung về phương pháp xây dựng, kỹ thuật viết khung chương trình, mục tiêu học tập, những nội dung đào tạo chính, cách đánh giá....

5.     Đại diện Lãnh đạo các đơn vị xây dựng khung chương trình phê duyệt lần 2 sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng và chỉnh sửa.

6.     Trung tâm ĐT-CĐT hoàn thiện các khung chương trình CGKT và tổ chức Hội đồng phê duyệt chính thức.

7.     Khung chương trình thống nhất thông qua được đại diện Lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch HĐKH bệnh viện phê duyệt, đóng dấu.

Theo đó, ngày 21 tháng 5 năm 2010, HĐKH Bệnh viện Bạch Mai đã được tổ chức nhằm phê duyệt các khung chương trình CGKT trong Đề án 1816. Tham gia buổi họp có 22 nhà khoa học là thành viên thường trực HĐKH bệnh viện - các chuyên gia đầu ngành, đại diện Lãnh đạo các đơn vị xây dựng khung chương trình CGKT, Lãnh đạo phòng Nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin BV, Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động của Đề án 1816.

Tại Hội đồng này, các nhà khoa học đã khẳng định tính cần thiết, tầm quan trọng của việc thẩm định và phê duyệt các khung chương trình CGKT để nâng cao hiệu quả, tính bền vững và đảm bảo tính thống nhất trong các hoạt động CGKT của Đề án 1816. Trong không khí thảo luận sôi nổi và đầy tâm huyết của các nhà khoa học, sau những ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên trong Hội đồng, Lãnh đạo các đơn vị xây dựng khung chương trình CGKT đã giải trình về những góp ý và ý kiến phản biện của các nhà khoa học trong Hội đồng để đi đến thống nhất phương án chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các khung chương trình CGKT đợt này.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã nhất trí thông qua biên bản của TS Nguyễn Quốc Tuấn - thư ký Hội đồng HĐKH với kết luận: phê duyệt 52 khung chương trình CGKT trong khuôn khổ Đề án 1816 đợt 1; Riêng khung chương trình CGKT sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT-Scanner chưa được Hội đồng thông qua để sử dụng đại trà cho các BV tuyến tỉnh mà chỉ được chuyển giao cho các BV có đủ điều kiện về con người cũng như trang thiết bị chuyên khoa để có thể kiểm soát được những tai biến của kỹ thuật.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image