Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành đánh giá và nghiệm thu các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực Hô hấp (Phiên họp tháng 06/2023)

Ngày 12/06/2023, PGS. TS. Vũ Văn Giáp, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức - Bệnh viện Bạch Mai đã chủ trì buổi họp báo cáo nghiệm thu kết quả ba đề tài thử nghiệm lâm sàng do Trung tâm Hô hấp thực hiện trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen. Kết quả đánh giá của Hội đồng Đaọ đức cấp cơ sở (Bệnh viện Bạch Mai) sẽ được tiếp tục đánh giá tại Hội đồng Đạo đức Cấp Quốc gia (Bộ Y tế).

DDH2

Hội đồng Đạo đức Bệnh viện Bạch Mai được kiện toàn tháng 05/2023, trong đó, đơn vị Thử nghiệm lâm sàng trực thuộc Viện Khoa học sức khỏe thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng Đạo đức.

Trước mỗi cuộc họp, Đơn vị Thử nghiệm lâm sàng tiếp nhận, rà soát hồ sơ và phối hợp với nhóm hỗ trợ nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài (thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến) tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo các hồ sơ đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi gửi tới hội đồng Đạo đức.

Hội đồng Đạo đức dự kiến sẽ họp từ 1-2 phiên trong 1 tháng căn cứ theo số lượng hồ sơ đăng ký.

Viện Khoa học Sức khoẻ
Email: vienkhoahocsuckhoe@bachmai.edu.vn

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image