Responsive Image

DetailController

Thông báo và tin mời thầu

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự toán mua sắm thiết bị y tế lần 1 năm 2023 cho Trung tâm Phục hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image