Responsive Image

DetailController

Y học thường thức

Rosuvastatin so với atorvastatin trong bệnh mạch vành ở người bệnh người lớn: Phân tích thứ cấp từ dữ liệu của thử nghiệm lâm sàng LODESTAR

Thử nghiệm LODESTAR là thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên, đa trung tâm, so sánh chiến lược sử dụng statin theo đích cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C) so với dùng statin dựa trên cường độ tác dụng để kiểm soát rối loạn lipid máu ở những người mắc bệnh mạch vành. Phân tích thứ cấp từ dữ liệu của thử nghiệm LODESTAR đã được thực hiện để so sánh hiệu quả và độ an toàn của điều trị bằng rosuvastatin so với atorvastatin ở những người mắc bệnh động mạch vành được theo dõi trong vòng ba năm.

Tóm tắt nghiên cứu:

Thiết kế: ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung tâm.

Địa điểm và thời gian: tại 12 bệnh viện ở Hàn Quốc, từ tháng 9/2016 - 11/2019.

Đối tượng tham gia: 4.400 người lớn (trên 19 tuổi) mắc bệnh mạch vành.

Can thiệp: Người bệnh được sử dụng rosuvastatin (n=2.204) hoặc atorvastatin (n=2.196) bằng phương pháp ngẫu nhiên 2 yếu tố (factorial randomisation 2x2).

Đánh giá: Tiêu chí chính là tiêu chí gộp tử vong do mọi nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc cần sử dụng bất kỳ can thiệp tái thông mạch vành nào trong vòng 3 năm. Tiêu chí phụ: khởi phát mới đái tháo đường; nhập viện do suy tim; huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi; tái thông nội mạch cho bệnh động mạch ngoại biên; phẫu thuật hoặc can thiệp động mạch chủ; bệnh thận giai đoạn cuối; ngừng thuốc do không dung nạp, phẫu thuật đục thủy tinh thể; tổng hợp các xét nghiệm cận lâm sàng bất thường.

Kết quả: Trong 4.400 người tham gia có 4.341 người (98,7%) đã hoàn thành nghiên cứu. Trong 3 năm, liều trung bình hàng ngày ở nhóm sử dụng rosuvastatin là 17,1mg (độ lệch chuẩn (SD) 5,2mg) và nhóm sử dụng atorvastatin là 36,0mg (SD 12,8mg) (p < 0,001). Tiêu chí chính được ghi nhận ở 189 người trong nhóm sử dụng rosuvastatin (8,7%) và 178 người trong nhóm sử dụng atorvastatin (8,2%) (HR 1,06; 95% khoảng tin cậy (CI): 0,86-1,30; p = 0,58). Mức LDL-C trung bình trong quá trình điều trị ở nhóm sử dụng rosuvastatin là 1,8mmol/L (SD 0,5mmol/L) và ở nhóm sử dụng atorvastatin là 1,9mmol/L (SD 0,5mmol/L) (p < 0,001). Nhóm sử dụng rosuvastatin có tỷ lệ ghi nhận xuất hiện các tiêu chí phụ cao hơn nhóm sử dụng atorvastatin: khởi phát mới đái tháo đường cần sử dụng thuốc điều trị (7,2% so với 5,3%; HR 1,39; 95% CI: 1,03-1,87; p = 0,03) và phẫu thuật đục thủy tinh thể (2,5% so với 1,5%, HR 1,66; 95% CI: 1,07-2,58, p = 0,02).

Bàn luận: Ở người bệnh người lớn mắc bệnh mạch vành, rosuvastatin và atorvastatin được ghi nhận có hiệu quả tương đương trên kết cục gộp bao gồm tử vong do mọi nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc cần sử dụng bất kỳ can thiệp tái thông mạch vành nào trong vòng 3 năm. Rosuvastatin cho kết quả LDL-C thấp hơn tuy nhiên liên quan đến nguy cơ khởi phát mới đái tháo đường cần sử dụng thuốc điều trị và nguy cơ phẫu thuật đục thủy tinh thể cao hơn so với atorvastatin.

* Các thuốc hiện đang có trong danh mục thuốc của Bệnh viện Bạch Mai bao gồm:

Hoạt chất

Biệt dược

Artovastatin

- Dạng đơn chất: Lipitor 10mg, Lipitor 20mg, Lipvar 10, Rotacor 20mg

- Dạng phối hợp: Atovze 10/10 (Atorvastatin 10mg, Ezetimib 10mg), Caduet Tab 5/20 (Amlodipine 5mg, Atorvastatin 20mg )

Rosuvastatin

- Crestor 10mg, Crestor 20mg, Chemistatin 10mg, Chemistatin 20mg, Courtois 10mg, Ravastel-20mg

Thông tin chi tiết xin truy cập tại:

https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-075837, đăng ngày 18/10/2023.

Điểm tin: SV. Nguyễn Đức Thành

 DS. Vương Hoàng Hùng, DS. Trần Thị Thơm

Đơn vị Dược lâm sàng – Thông tin thuốc, Khoa Dược

         

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image