Responsive Image

DetailController

Thông báo và tin mời thầu

Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu TV02: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và TV03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình "Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai"

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image