Chủ đề:    Chẩn đoán và xử trí rối loạn thần kinh thực vật

Thời gian:       13h30' ngày 16 tháng 4 năm 2009

Địa điểm:        Hội trường lớn tầng 2 nhà P, Bệnh viện Bạch Mai

Ban tổ chức:    Hội Thần kinh học Việt Nam & Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai 

Mời các bạn tới tham dự.