Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Cập nhật hướng dẫn thanh toán các dịch vụ y tế của người tham gia BHYT

Với mục đích cung cấp thông tin, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), cũng như phục vụ công tác thanh toán bảo hiểm được chính xác, minh bạch, vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Hiệu lực thi hành của thông tư từ ngày 01/ 12 / 2016.

Theo đó, thông tư này gồm 8 điều: Quy định các danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Quy định tỷ lệ, điều kiện và hướng dẫn thanh toán bảo hiểm, các điều khoản có liên quan; Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Ban hành kèm theo Thông tư 35/2016/TT-BYT là 03 danh mục Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định điều kiện, tỉ lệ, mức giá thanh toán và các Dịch vụ kỹ thuật y tế tạm thời Quỹ BHYT chưa thanh toán

Nội dung chi tiết của Thông tư được đăng tải tại đường link:

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-35-2016-TT-BTC-huong-dan-mua-sam-tai-san-nha-nuoc-phuong-thuc-tap-trung-2016-307802.aspx 

T.H 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image