Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Giao ban lãnh đạo các đơn vị tháng 3/2009

Theo định kỳ 1 tháng 1 lần, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi họp giao ban lãnh đạo các đơn vị trong toàn bệnh viện. Buổi giao ban tháng 3 được tổ chức vào 13:30 ngày 17/3/2009 tại phòng họp bác sỹ, nhà P. Chủ đề của buổi giao ban lần này là: "Phổ biến và triển khai ISO cho các khoa và tiếp tục thực hiện đề án 1816 luân phiên cán bộ về các tỉnh"

Chủ trì cuộc họp, PGS.TS Trần Thúy Hạnh, giám đốc bệnh viện tóm tắt hoạt động của bệnh viện tháng 2/2009 và kế hoạch hoạt động trong tháng 3/2009. Các số liệu cụ thể cho thấy hoạt động chuyên môn của bệnh viện tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Số bệnh nhân nội trú 8.018 (tăng 13,2%), số khám 48.180 (tăng 63,3%). Tỷ lệ tử vong giảm còn 0,57% và tỷ lệ sử dụng giường bệnh là 175,47%. Tình hình dịch bệnh cũng diễn biến theo chiều hướng tốt, không có ca sốt xuất huyết nào trong tháng 2 và có 42 ca sốt phát ban dạng sởi. Công tác chỉ đạo tuyến cũng được tích cực thực hiện. PGS.TS Trần Thúy Hạnh, giám đốc bệnh viện, TS. Nguyễn Quốc Anh, PGS.TS Đỗ Doãn Lợi và PGS.TS Ngô Quý Châu, Phó giám đốc bệnh viện đã trực tiếp lãnh đạo các đoàn luân chuyển cán bộ đi 11 Sở y tế của các tỉnh theo nội dung ký kết ngày 13/2/2009 và đúng kế hoạch quý I của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các công tác khác như công tác tài chính, nghiên cứu khoa học ... đều hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả. Kế hoạch hoạt động trong tháng 3/2009 được xác định là tiếp tục thực hiện đề án 1816 hỗ trợ cho tuyến tỉnh; tiếp tục thực hiện khoán quản cho các khoa; triển khai công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục bình bệnh án tại các đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn. Hai nội dung quan trọng cũng được đưa ra trong kế hoạch dài hạn lần này là đẩy mạnh hoạt động của website Bệnh viện Bạch Mai và phổ biến và triển khai ISO cho các đơn vị trong toàn bệnh viện.

Thanh Hương

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image