Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cám ơn của anh Đỗ Công Tuấn tới Ban lãnh đạo BV, VPBV, phòng Công tác xã hội. Cảm ơn y bác sỹ trung tâm Đột quỵ, Khoa Gây mê hồi sức, khoa Phẫu thuật Thần Kinh đặc biệt là bác sỹ Trần Trung Kiên cùng ekip mổ

TCO 0708 2741 1TCO 0708 2741 2

TCO 0708 2741 3

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image