Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Hằng - người nhà bệnh nhân Nguyễn Thế Anh cảm ơn Ban giám đốc bệnh viện, lãnh đạo TT YHHN&UB cùng toàn thể các y bác sỹ, y tá, hộ lí TT YHHN&UB đặc biệt là bác sỹ Nguyễn Quang Hùng, điều dưỡng Vẻ, Nhã, Trà, Như, Hạnh và hộ lý

TCO 2104 YHHN 1283

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image