Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của ông Đinh Văn Ước - bố bệnh nhân Đinh Thị Hiền cảm ơn giám đốc cùng y bác sỹ nhân viên hộ lý bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa Ngoại tổng hợp nói riêng đặc biệt là bác sỹ Nguyễn Văn Quyền

TCO 21041282 1

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image