Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Lê Minh Quỳnh Anh - con gái BN Lê Văn Chính - điều trị tại P. 1708 của Trung tâm Hô hấp cảm ơn tập thể BS, ĐD Trung tâm Hô hấp, đặc biệt là BS Hạnh, Nguyệt, ĐD Kim Anh, Yến, Hùng..

278

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image