Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Trần Minh Nghiêm, Thanh Nhàn, HBT, HN cảm ơn tập thể y, bác sỹ Trung tâm YHHN và UB đặc biệt là GS Mai Trọng Khoa, PGS. Phạm Cẩm Phương, BS Quất- Khoa Sản, Bs Tuấn- Phẫu thuật Lồng ngực, Khoa Nhi, Khoa GMHS

300 images 1

300 images 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image