Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Dương Văn Trường, Ý Yên, Nam Định là anh trai bệnh nhân Dương Văn Tân con bệnh nhân Dương Văn Sơn cảm ơn tập thể y, bác sỹ Khoa Thận Tiết niệu, Khoa Ngoại đặc biệt là BS Nguyễn Quang Khôi- Khoa Thận tiết niệu

0001TCO 3600 20

0002TCO 3600 20

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image