Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Nguyễn Văn Ly đ/c: Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh - bố BN Nguyễn Văn Thắng cảm ơn BGĐ, cùng toàn thể BS, y tá, ĐD khoa Cấp cứu ngoại, Khoa Ngoại tổng hợp, khoa UB, đặc biệt là BS Ngô Xuân Cường - BS Khoa Cấp cứu Ngoại

TCO 20 3884

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image