Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Yingdaoshi 62T - người Đài Loan, đ/c: thôn Lượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam cảm ơn tập thể BS, y tá, ĐD khoa GMHS, đặc biệt là BS Thắng, BS Sơn (khoa Ngoại), BS Sơn A (GMHS), ĐD Vũ Mạnh Linh

TCO 3481 1

TCO 3481 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image