Các Khoa lâm sàng

du.jpg1. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại:                                  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak70c202634f4c2535cfd8f4b01fa2b256').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

hao.jpg1. Địa chỉ: tầng 9 – toà nhà 21 tầng2. Điện thoại: +84.9.04.40.30.03 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9ee04b469a336dbab43ea8dbfbee1e55').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9ee04b469a336dbab43ea8dbfbee1e55 = 'phauthuatthankinhbachmai' + '@'; addy9ee04b469a336dbab43ea8dbfbee1e55 =
Xem tiếp...

nguyet.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 2 tầng Khoa Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38689443 - 04. 38693731/6668       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf236be61a8f59202049f38004adabef1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf236be61a8f59202049f38004adabef1 = 'dalieubachmai' +
Xem tiếp...

cuong.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84(4) - 38 68 99 633. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Gồm 58 nhân viên (02 hợp đồng), bao gồm 22 bác sĩ (trong đó có 01 PGS.TS, 02 BSCKII, 05 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 02 bác sĩ thường), 34 điều dưỡng, 02 hộ lý.Ngoài ra 2 giảng viên (01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ) của trường Đại học Y Hà Nội  và 07 nhân viên dự án của Phòng khám ngoại
Xem tiếp...

quan1. Địa điểm:Toà nhà A1 và A3 Bệnh viện Bạch Mai  2. Điện thoại:Tel: 04 38689711 or 1900575758Fax: 04 86897133. Cơ cấu tổ chức: Gồm 62 cán bộ viên chức: 02 PGS, 01 TS, 18 ThS, 18 CNĐD, 18 ĐDTC, 01 kế toán, 02 KTV XQ, 01 KTV XN, 02 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Đỗ Trung Quân Trưởng khoa Bí thư chi bộ PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Phó trưởng khoa Chủ tịch Công đoàn     ThS. Phan
Xem tiếp...

Ngoc1. Địa chỉ: Tòa nhà 4 tầng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.357635143.Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Khoa Khám bệnh bao gồm: 131 nhân viên ( gồm 102 biên chế, 29 hợp đồng). Biên chế bao gồm: 23 bác sỹ ( 04 TS, 02 BSCKII, 16 ThS, 01 BSCKI), 75 điều dưỡng ( 01 ThS, 21 ĐH, 01 CĐ, 52 TC), 04 hộ lý. Nhân viên hợp đồng: 12 bác sỹ (
Xem tiếp...

sodo.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà A6, A82. Điện thoại: 04.8693731 - 67123. Sơ đồ tổ chức:             4. Cơ cấu tổ chức:Nhân sự: Tổng số khoa có 34 nhân viên (9 bác sỹ, 15 điều dưỡng, 8 dược sỹ trung cấp…) và 3 cán bộ giảng dạy thuộc các trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: Trong số các cán bộ có 3 TS; 1 BS.CKII; 2 BSNT; 1 Ths; 3 BS.CKI
Xem tiếp...

gs_vinh.jpg1. Địa chỉ chính: Tòa nhà khoa Huyết học – Truyền máu và tầng 3 khu khám bệnh (Phòng 315).2. Điện thoại: 043.5763647 3. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC hiện tại: 115 (trong đó 09 CB ĐHY) Cơ cấu gồm phòng Hành chính khoa và 03 Bộ phận chuyên môn: Labo, Lưu trữ và cấp phát máu, Lâm sàng bệnh máu; cụ thể:Labo: phòng XN tế bào, phòng
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà hành chính cũ - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.66757346    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka84ad64aa6d80687099a99cf76ceaf9f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya84ad64aa6d80687099a99cf76ceaf9f = 'khoamatbm' + '@'; addya84ad64aa6d80687099a99cf76ceaf9f =
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak31811cccae2f614a77a2d4dec307d4da').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy31811cccae2f614a77a2d4dec307d4da = 'bacsyrang_23' + '@'; addy31811cccae2f614a77a2d4dec307d4da = addy31811cccae2f614a77a2d4dec307d4da +
Xem tiếp...